ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ПЕРНИК

“Мечтите на поколения деца създадоха този Дом „Дворец“ в Перник. Той е измислена от тях самите красива приказка. В него те вградиха своите желания и интереси, полета на въображението си, дръзновението да търсят и искат, стремежа да творят, да изграждат и изявяват себе си като личности. Всички вече реализирани деца на този Дом „Дворец”, търсещи и намерили прозвището си, знаят откъде се е запалила искрата на желанието им да творят. Това е Обединеният детски комплекс – Перник и хората, които работеха и работят неуморно, за да им дадат стартовата площадка за реализирането на детските им мечти”.
/Извадка от книгата ,, Дворецът на децата’’ – автор Рахила Авиотова – дългогодишен директор на ОДК/

В продължение на години наред, детският комплекс се утвърди в страната и Европа като емблема на извънучилищните дейности с многобройни отличия и награди, за което с отдадената си работа и сърце през годините допринесоха :
Ангелина Танчева – Директор до 2016г.
Татяна Китанова – Директор до 2023г.

ОДК