Школа по изобразително изкуство

ЖИВОПИС
Днес преподавател в е художникът Марина Стоянова Карамфилова

ГРАФИКА
От 1994 г. преподавател е художникът Людмил Методиев

ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО
Днес преподавател е художникът Боян Александров

 

Школата по изобразително изкуство към ЦПЛР-ОДК Перник, е разделена в три жанрови направления с ръководители: Людмил Методиев – Графика, Марина Соянова-Карамфилова – Живопис и Боян Александров – Изобразителни и приложни изкуства.

Дейността в ателиетата е свързана с изграждане на естетически вкус, развитие на сетивно-творческия апарат в подрастващите, придобиване на знания, умения и опит в сферата на изобразителните изкуства. Работи се с различни материали и се изучават различни художествени техники. Децата се ограмотяват в посока на народното творчество и традиции, историята на изобразителното изкуство и др.

Освен самостоятелна работа, школите редовно провеждат и съвместна дейност, както чрез бинарни уроци, така също и в общи изложби, отворени ателиета, творчески работилници, конкурси.

Участва се в различни инициативи на общинско и национално ниво:

  • Интерактивен форум на изкуствата за деца – ЦПЛР-ОДК Перник;
  • Творческа работилница на ОДК към МФМА Сурва;
  • Организиране на конкурс за мартеница или сувенир Баба Марта бързала;
  • Писано яйце – Великденски празници, Перник;
  • Конкурси за рисунка към служба Противопожарна безопасност (С очите си видях беда) и Районна здравна служба (Вредите от тютюнопушенето и алкохола);
  • Участия в конкурси от календара на Министерството на образованието и науката;
  • Участия в конкурси на отдел Кариерно развитие към ЦПЛ- ОДК Перник;
  • Участия в педагогически обучения, семинари и квалификационни курсове.

Преподавателите са професионални художници и педагози с богат опит, възпитаници първо на Детския комплекс на Перник, а след това и на Национална художествена академия.

Людмил Методиев е дългогодишен преподавател от 1994 година на школата по Графика в ОДК, с голям творчески опит в това направление. Той е член на Съюза на българските художници  и има многобройни участия в различни изложби и пленери.

Марина Стоянова-Карамфилова ръководи школата по Живопис от 2016 година. Умело работи с деца, а през 2023 разработва и издава авторски творчески продукт Помагало-сборник с онлайн уроци по изобразително изкуство, подходящ за обучение от разстояние. Твори в сферата на графичния дизайн. Марина Стоянова е автор на рекламната визия на Международен фестивал на маскарадни игри „Сурва“ вече десет години. Има множество реализирани творчески проекти за община Перник, Български пощи и др.

Боян Александров е от 2020 в ОДК – школа по Изобразително и приложно изкуство. От петнайсет години преподава дърворезба за начинаещи. Член е на СБХ  и е участвал в редица скулптурни пленери и художествени изложби в страната и чужбина. Организатор е на различни изложби, пленери, творчески работилници, международни младежки обмени и други инициативи.

 

ИСТОРИЯ

1963 е годината на основаване на Школата по изобразително изкуство, а началото е положено още през 1952 година, с въвеждане на графика и резбарство в бившия Окръжен пионерски дом. До 1983, школата включва жанровете графика, живопис, приложно изкуство, керамика и скулптура, дърворезба, металопластика, а от 1992 – тъкани и мода.

Школата по изобразително изкуство  е една от най-старите и авторитетни школи в България. Нейното име се произнася с респект и уважение, както в страната ни, така и в чужбина. От нейното създаване до днес, преминават плеяда от художници като ръководители на отделните направления. Сред тях са имената: Иван Лазаров, Константин Константинов, Иван Войнов, Цани Цанев, Стефан Тодоров, Георги Ковачки, Миленти Милентиев, Татяна Божкова, Татяна Китанова, Вера Филипова, Петър Борджошки, Гошо Ангелов, Емил Иванов, Иван Стратиев, Николай Спасов, Людмил Методиев, Елена Темелкова, Валентин Топалов, Цветелина Александрова.

Школата по изобразително изкуство многократно е награждавана с почетни дипломи, грамоти, медали от национални и международни конкурси – Международна асамблея „Знаме на мира”, прегледи на детското изобразително изкуство в София, Благоевград, Варна, Шумен, Търговище, Ямбол, Троян и др. Произведения на нейни възпитаници (донесли златни и сребърни медали като доказателство за таланта на българските деца и високия професионализъм на техните преподаватели) се намират в Индия, Япония, Бразилия, Мексико, Русия, Полша, Германия, Франция, Унгария, Македония.

През 1988 г., за постигнати високи резултати в работата с деца и във връзка с 25-годишния юбилей, школата е удостоена с Орден „Кирил и Методий” II степен.
Същата година, по покана на УНИЦЕФ, децата от школата по дърворезба
изработват пано за главната квартира на УНИЦЕФ  в Ню Йорк. Във връзка с високите си постижения и резултати, Школата по изобразително изкуство е поканена да дари детски произведения на Фонд „1300 години България”, Фондация „Славяни”, Фондация „Св. Св. Кирил Методий”. Произведения на
нейни възпитаници са дарени още на училища, болници и културни институти.

Всички дейности в Школата по изобразително изкуство (а и като цяло в ЦПЛР-ОДК) са насочени, не само към удовлетворяване и изграждане на определени естетически потребности у децата, а така също и към подпомагане за адаптацията, социализацията и интеграцията им в обществото, към търсене на единство и хармония в умственото, духовното, нравственото и социалното им развитие.

 

 

Школа по изобразително изкуство