Социална среда и творчество

Ръководител: Татяна Китанова

Школата е създадена през 2001 г. с включването на ученици със специални образователни потребности /СОП/. До този момент е популярна като школа по приложно изкуство.
В страната и в Европа школата е известна с иновативната си практика за прилагане на арт терапия чрез средствата на изобразителна дейност при деца с проблеми в развитието. Опитът в работата с ученици със СОП на школата е представен в САЩчрез Бюлетина на Американската
Агенция за международно развитие заради успешното реализиране на проекти по програмите на Агенцията за обучение.

Най-значими творчески изяви на школата:
• Представяне в първия по рода си образователен мултимедиен продукт „Открий съкровището”, финансиран от Британския съвет.
• Постоянни художествени изложби в Париж, Франция от 2008 г.
• Изложения в Бастилията, в Международен център „Морис Равел”, изложбена зала на Българския културен институт в Париж, частни галерии в Монмартр по покана на художниците и писателите от
Монмартр, арт-пространствата на верига „Линас”, социатета, Мултина-ционален гигант „Арева”.
• Изложбена зала на българския културен институт в Берлин – 2010 г.
• Национална художествена галерия – 2005 г.
• Клуб на депутатите – 2004 г.
• Галерия „Натали” – София 2004 г.
• Международно изложение на изкуствата – „Импресия” – Пловдив – 2004 г.
• Градска художествена галерия „Любен Гайдаров” Перник – 2004 – 2008г.

 

Школата работи успешно с центровете за деца и младежи с проблеми в развитието в градовете Перник, Благоевград, Банско, Сандански, Кюстендил, Пазарджик и Монтана. Прилага се методиката на обучителната програма при работа на мултидисциплинарните екипи. Реализирани са съвместни проекти с Българската асоциация за деца с интелектуални проблеми. /БАЛИЗ/ и с Българо-френската асоциация „Мисия в България” във Франция и в Герма-ния.

Социална среда и творчество