Школа по съвременни танци

Ръководител Пламен Валентинов Ганов

Съвременният танц е стилът, в който няма невъзможни неща. Той е силна, хармонична и красива техника, която ни дава възможност да се изразяваме свободно и да се движим извън рамките.
Съвременният танц развива едновременно гъвкавост, сила и баланс. Това е стил без ограничения, в който можем да излезем извън собствените си рамки и да изразим себе си по своя уникален начин.
Защото танцуването е единственото изкуство, в което ние самите сме материята, от която е направено!

Школа по съвременни танци